Unit Hal Ehwal Pelajar berperanan mengawal perjalanan aktiviti pelajar di MRSM Kubang Pasu. Unit ini juga dipertanggungjawabkan untuk mempertingkatkan kebajikan pelajar, aktiviti kokurikulum dan penerapan nilai-nilai murni. Beberapa unit yang lain ditubuhkan untuk memastikan setiap aktiviti pelajar dimaktab sentiasa di dalam keadaan terkawal dan teratur.

Antara jawatankuasa yang diwujudkan dibawah Unit Hal Ehwal Pelajar :

 • Jawatankuasa Pelaksana Maktab
 • Badan Muafakat Cawangan Kubang Pasu
 • Jawatankuasa Pemberian Bantuan Kewangan Peringkat Maktab
 • Jawatankuasa Keselamatan, Kesihatan dan Pemakanan
 • Jawatankuasa Pelupusan & Senggaraan Maktab
 • Jawatankuasa Pemilihan Sebutharga
 • Jawatankuasa Spesifikasi Sebutharga
 • Jawatankuasa Pembuka Sebutharga
 • Jawatankuasa Penilaian Harga
 • Jawatankuasa Penilaian Teknikal Bekalan/Perkhidmatan
 • Jawatankuasa Pemilihan Sebutharga Peringkat Pusat
 • Jawatankuasa Disiplin Maktab (JDM)
 • Jawatankuasa Disiplin dan Rayuan Maktab (JDRM)
 • Jawatankuasa Penguatkuasaan Peraturan Maktab (JPPM)
 • Jawatankuasa Lembaga Disiplin Maktab (LDP)
 • Jawatankuasa Badan Perwakilan Pelajar (BWP)
 • Jawatankuasa 'Homeroom' Pelajar
 • Jawatankuasa Kaunseling, Bimbingan Dan Kerjaya Pelajar / PRS
 • Jawatankuasa Amal Islami
 • Jawatankuasa Pengurusan Asrama
 • Jawatankuasa Keutuhan Sahsiah
 • Jawatankuasa Khidmat Masyarakat
 • Jawatankuasa Program Bantuan Khas (PBK)
 • Jawatankuasa Berkala Hal Ehwal Pelajar