Jabatan Bahasa meliputi guru-guru yang mengajar matapelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Jabatan ini yang mempunyai seramai 10 orang guru di ketuai oleh Puan Farida bt Udin selaku Ketua Jabatan Bahasa dan di bantu oleh guru-guru kanan memainkan peranan yang penting dalam peningkatan kefahaman pelajar dalam tatabahasa setiap subjek. Antara aktiviti yang melibatkan pelajar adalah seperti:-

  • Ceramah Teknik Menjawab Soalan SPM
  • Pertandingan Bahas
  • Kuiz Bahasa
  • Pertandingan Pidato dan Puisirama pada Minggu Aktiviti.