Dibawah jabatan ini, guru-guru dibahagikan kepada 6 unit mengikut mengikut subjek iaitu subjek Pendidikan Islam, Geografi, Sejarah, Seni Halus, PJK dan Kemahiran Hidup & RBT. Seramai 25 orang guru bernaung dibawah jabatan ini yang diketuai oleh Ustaz Zaid bin Yahya selaku Ketua Jabatan Sains Sosial.

Unit yang dibentuk dibawah Jabatan Sains Sosial:

  • 1. Pendidikan Islam
  • 2. Geografi
  • 3. Sejarah
  • 4. Seni Halus
  • 5. PJK 
  • 6. Kemahiran Hidup & RBT